Tin tức
NGHỀ IN ẤN VÀ IN TRÊN GIẤY ĐƯỢC PHÁT MINH TỪ ĐÂU?Vào thời Tây Hán, Trung Quốc đã bắt đầu phát minh ra giấy. Vì phương pháp sản xuất còn thô sơ, giấy hồi đó vẫn chưa được dùng để viết sách.
Chi tiết
1 | 2 | 3