Nội dung chi tiết
In Giấy Chuyển Nhiệt Offset
Nhận gia công in tốc độ, giá thành vượt trội so với các công nghệ in khác,ưu tiên số lượng lớn.